Viện Công nghệ kĩ thuật Christchurch Polytechnic - New Zealand

Viện Công nghệ kĩ thuật Christchurch Polytechnic – New Zealand

Khuôn viên CPIT nằm trong khu vực trung tâm ở phố Madras chỉ về phía nam của quảng trường nhà thờ tại Christchurch, New Zealand. Được thành lập năm 1906, với tập thể hơn 2.000 cán bộ, giảng viên và 100 năm kinh nghiệm, Viện Công nghệ kỹ thuật Christchurch (Christchurch Polytechnic Institute of Technology-CPIT) […]

Continue Reading